Institutul Național de Metrologie București (BRML-INM)

Descarcă Lista completă a mijloacelor de măsurare pentru care Biroul Român de Metrologie Legală efectuează etalonări, LE 2016


MISIUNE

Misiunea fundamentală a Institutului Național de Metrologie (INM) este realizarea, conservarea și diseminarea unităților de măsură în România, în conformitate cu cerințele Aranjamentului de Recunoaștere Mutuală a Etaloanelor Naționale și a Certificatelor de Etalonare emise de institutele naționale de metrologie (CIPM-MRA).

 

Căi de realizare

Institutul Național de Metrologie menține, perfecționează și utilizează etaloane de referință și cele 21 de etaloane naționale ale României.


PROFIL

Institutul Național de Metrologie este organizat ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) București.

Principalele activități desfășurate de INM constau în dezvoltarea, menținerea și utilizarea etaloanelor naționale, asigurarea trasabilității la Sistemul Internațional (SI) și diseminarea unităților de măsura la nivel național.

INM funcționează în regim de instituție de interes public, cu buget propriu.


ISTORIC

1951 - Se înființează Institutul Național de Metrologie

1999 - INM semnează aranjamentul CIPM-MRA

2001 - INM devine membru corespondent al EUROMET

2004 - INM este acceptat ca membru EUROMET

2005 - INM este membru al NCSLI (National Conference of Standards Laboratories International)

2007 - INM este membru fondator al EURAMET e.V.


TRASABILITATE ȘI CAPABILITATE

Trasabilitatea etaloanelor naționale și de referință la Sistemul Internațional (SI) este realizată:

prin comparări cu etaloanele primare ale altor țări - în cazul etaloanelor primare deținute de INM;
prin etalonări periodice în raport cu etaloanele altor institute internaționale ți naționale de metrologie - BIPM, PTB, BNM - INM, NPL etc. - a căror trasabilitate la SI este demonstrată și larg recunoscută pe plan internațional.

Etaloanele naționale sunt bunuri publice, aflate în proprietatea statului român, reprezentat de BRML, întreținute, perfecționate, comparate, conservate și utilizate de către Institutul Național de Metrologie. Tabloul etaloanelor naționale este prezentat in Tabelul 1.


Tipurile de servicii oferite sunt prezentate, pe domenii, în secțiunea Laboratoarele INM.

Servicii de etalonare pentru care se emit certificate de etalonare cu sigla CIPM MRA
Lista serviciilor de etalonare susținute de o capabilitate de măsurare conexă
Alte servicii de măsurare și etalonare oferite de INM


Capabilitatea INM de a disemina unitățile în conformitate cu cerințele CIPM-MRA, este demonstrată prin rezultatele obținute în cadrul comparărilor cheie, comparărilor cheie suplimentare și a altor tipuri de comparări cu alte institute de metrologie.


Tabelul 1 

Mărimea fizică

Echipament

Lungime

Laser He-Ne stabilizat pe127 I2

Unghi plan

Instalatie etalon primar de unghi plan

Masa

Kilogramul-prototip din platina iridiu

Timp si Frecventa

Etalon atomic cu Cesiu

Forta

Masini cu incarcare directa

Presiune

Grup de manometre cu piston si greutati

Nivel de presiune acustica

Grup de microfoane etalon si calibratoare de presiune acustica

Tensiune electrica

• Etalon primar de tensiune electrica in c.c. bazat pe Efect Josephson
• Grup de 5 etaloane de tensiune cu dioda Zener

Rezistenta electrica

2 grupuri de rezistente etalon de valoare unica de 1 Ω si 10 Ω

Tensiune alternativa

Convertoare termoelectrice de c.a.

Raport de tensiuni alternative mici in domeniul de audio-frecventa

Divizor inductiv de tensiune cu o singura decada

Capacitate electrica

Grup de condensatoare etalon cu dielectric cuart topit 10 pF

Inductanta

Grup de inductoare etalon de valoare unica de 10 mH

Temperatura

Instalatie de reproducere a punctelor fixe ale ITS-90

Intensitate luminoasa

Grup de fotometre etalon primar

Flux luminos

Grup de lampi etalon pentru flux luminos

Putere radianta

Radiometru etalon

Transmitanta spectrala

Spectrofotometru absolut

Reflectanta spectrala

Spectrofotometru absolutAFILIERE ȘI RECUNOAȘTERE

INM participă activ în procesul CIPM-MRA încă de la Semnarea Acordului de Recunoaștere Reciprocă din 1999.

In cadrul EUROMET, INM a participat în proiecte comune și a propus peste 300 de capabilități de etalonare și de măsurare (CMC).

Prin admiterea ca membru al EURAMET e.V. s-a confirmat recunoașterea nivelului atins de INM în activitatea de menținere a etaloanelor naționale și de diseminare a unităților de măsură, precum și în cea de etalonare și măsurare (www.bipm.org)

INM acționează ca ”lead institute”  în cadrul EURAMET e.V. Institutul desemnat în domeniul Radiații Ionizante este IFIN-HH (http://www.ifin.ro/research/departments/cpr.php).

Începând din 2009, România prin INM, participă activ în Programul European de Cercetare în Metrologie derulat în comun cu 22 state membre ale UE (www.emrponline.eu)

Din anul 2014, INM participă în Programul European pentru Inovare și Cercetare în domeniul Metrologiei (EMPIR) derulat in comun de 28 state membre UE(https://www.euramet.org/research-innovation/empir)


PERSPECTIVE

Menținerea, dezvoltarea și recunoașterea capabilităților de etalonare ale INM în cadrul definit de CIPM-MRA constituie o misiune cu caracter permanent. Numeroase participări la proiecte vizând dezvoltarea și recunoașterea CIPM-MRA au fost angajate și sunt în curs de desfășurare.  Capabilitățile de etalonare și măsurare (CMC-uri) declarate sunt validate în cadrul unui proces documentat de CIPM. Capabilitățile de etalonare si măsurare ale INM sunt prezentate în anexa C a bazei de date a BIPM, la adresa http://kcdb.bipm.org/AppendixC/default.asp


COORDONATE ȘI ACCES

Institutul National de Metrologie

Bucuresti, Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 11, Sector 4, cod poștal: 042122, România

Laboratoarele INM oferă beneficiarilor o gamă largă de servicii de etalonare, verificare metrologică și încercare. Rezultatele măsurărilor efectuate în cadrul acestor servicii sunt trasabile la Sistemul Internațional. Serviciile oferite se desfășoară sub un Sistem de Management al Calității, având ca referențial standardul SR EN ISO CEI 17025, ediția în vigoare.


Tipurile de servicii de etalonare oferite sunt prezentate, pe domenii, in sectiunea Laboratoarele INM.

Detalii privind etalonările și tarifele aferente pot fi aflate consultând Lista mijloacelor de măsurare pentru care Biroul Român de Metrologie Legală efectuează etalonări, LE 2016 Conform prevederilor Ordinului nr. 174/2016, emis de Directorul General al Biroului Român de Metrologie Legală.

Începând cu data de 18.04.2016 prețurile percepute pentru etalonările acoperite de Aranjamentul de Recunoaștere Reciprocă pentru care se emit Certificate de Etalonare cu sigla CIPM - MRA, se majorează cu 50% față de prețul publicat în Lista în vigoare.

Categoriile și sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal pot fi găsite în Lista Oficiala a Mijloacelor de Măsurare Supuse Controlului Metrologic Legal, LO 2012 (Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 231/06.04.2015).

Tarifele pentru aceste lucrări sunt stabilite în Lista de Tarife pentru Lucrările Efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală, LT 2009 (HG nr. 712/2009, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 604/01.09.2009), actualizată în conformitate cu Ordinul nr. 48/08.03.2010 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 181/22.03.2010, Modificat cu Ordinul nr. 162/2010 (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 599/24.08.2010).

Pentru servicii care nu sunt cuprinse în LO 2012, beneficiarii pot contactata șefii de laboratoare, la adresele din secțiunea Laboratoarele INM.


Compară produs (0)


Servicii de Etalonare Metrologică INM BRML, București

Servicii de Etalonare Metrologică INM BRML, București

Serviciile de Etalonare Metrologică sunt prestate de către Institutul Național de Metrologie, București. I.N.M., București pe baza măsurătorilor efectuate în laborator cu aparatură performantă specifi..

595.00 LEI Fără taxe: 500.00 LEI

Arată produsele de la 1 până la 1 din cele 1 de produse (1 pagini în total)