Termeni și Condiții

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

Alcooltest-Online.ro – este una din denumirile comerciale a SC DARI TEHNOLOGIES SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Oradea, str. George Călinescu nr. 5, bl. AN45, ap. 40, județul Bihor, România, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J05/1118/2002, cod unic de înregistrare fiscală 14998270, atribut fiscal RO (VIES - Validare număr de înregistrare TVA)

 

Vânzător – Alcooltest-Online.ro

 

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

 

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Alcooltest-Online.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre Alcooltest-Online.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

 

Utilizator – orice persoană fizică / juridică înregistrată pe  Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

 

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator / Client / Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului sub denumirea de “Nume de Utilizator”.

 

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

 

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste.

 

Listă – pagina web din Favorite în care Cumpărătorul / Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul meu”).
Listele pot fi:
-    Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare  (Facebook, Twitter și Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca Private oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite.
-    Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite.

 

Site – domeniul www.Alcooltest-Online.ro și subdomeniile acestuia.

 

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

 

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 

Conținut
•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

 

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

 

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

 

Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

 

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

 

Document – prezentele Termene și Condiții.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Alcooltest-Online.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

 

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în plus.

 

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

  

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Alcooltest-Online.ro  își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Alcooltest-Online.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Alcooltest-Online.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Alcooltest-Online.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

 

3.4. Alcooltest-Online.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Alcooltest-Online.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) sau alte valute și nu includ TVA

 

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții.

 

3.7. In cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

 

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui  Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisa de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

 

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

 

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Alcooltest-Online.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Alcooltest-Online.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Alcooltest-Online.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Alcooltest-Online.ro.

 

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Alcooltest-Online.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Alcooltest-Online.ro cu referire la acel Conținut.

 

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întra în conflict cu prevederile Documentului.

 

5.5. În cazul în care Alcooltest-Online.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Alcooltest-Online.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Alcooltest-Online.ro și/sau al angajatului/prepusului Alcooltest-Online.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

 

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

 

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Alcooltest-Online.ro, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.5.2. pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/ Card bancar -> prin virament bancar;
6.5.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

 

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

 

6.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

 

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.8. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
7.1.9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
7.1.10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
7.1.11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

8. CONFIDENTIALITATE


8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

 

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Alcooltest-Online.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Alcooltest-Online.ro, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Alcooltest-Online.ro: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Alcooltest-Online.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

 

9. PUBLICITATE

 

9.1. Newsletter-ele Alcooltest-Online.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Alcooltest-Online.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

 

9.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter-e. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Alcooltest-Online.ro în acest sens.

 

9.3. Renunțarea la primirea de Newsletter-e de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newsletter-e sau apelând numărul de telefon 0259-476.526

 

9.4. Renunțarea la primirea de Newsletter-e nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

10. FACTURARE – PLATĂ

 

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.Alcooltest-Online.ro  NU INCLUD TVA, ele sunt afișate și adăugate la totalul de plată înainte de finalizarea comenzii.

 

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Alcooltest-Online.ro, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, în format electronic prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său și/sau în format tipărit prin curier alături de Bunuri și/sau Servicii.

 

10.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Alcooltest-Online.ro, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

 

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

  

10.7 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Alcooltest-Online.ro și nici nu vor fi stocate de către Alcooltest-Online.ro sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este PayU SA, societate constituită și care funcționează conform legislației din Polonia, înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de înregistrare 0000274399, având sediul social situat în 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.

 

10.8 În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

 

10.9 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând atât litere mari, litere mici, cifre cât și caractere speciale).

 

11.  LIVRAREA BUNURILOR

 

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau prin alte metode agreate de comun acord cu Clientul.

 

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României. Pentru excepții vă rugăm să ne contactați.

 

12. GARANȚII

 

12.1. Toate Bunurile comercializate de către Alcooltest-Online.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme cu legislația în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin direct de la fiecare producător în parte.

 

12.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Alcooltest-Online.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producători, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către SC DARI TEHNOLOGIES SRL, service autorizat de producători. În cazul certificatelor de garanție emise de SC DARI TEHNOLOGIES SRL, vă oferim serviciul “FREE Pick-Up & Return” (”Preluare & Returnare GRATIS”) care presupune preluarea și livrarea Bunurilor în condiții de gratuitate pentru Client/Cumpărător. Vânzătorul își rezervă dreptul de a adăuga o taxă de manipulare dacă Produsul returnat nu respectă condițiile de garanție și garanția a fost solicitată nejustificat.

  

12.3. In cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
Lipsa certificatului de garanție în original al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa comenzi@alcooltest-online.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată in considerare.

 

12.4. Atât certificatele de garanție emise de producători cât și certificatele de garanție emise de SC DARI TEHNOLOGIES SRL se emit exclusiv în format tipărit, pe suport de hârtie. Păstrați cu grijă aceste certificate de garanție, nu faceți ștersături, adăugiri sau copii. Nu se acceptă copii ale certificatelor de garanție. Pierderea certificatului de garanție în original al Bunului atrage după sine pierderea garanției și anularea tuturor beneficiilor înscrise pe acel certificat (de exemplu, calibrări gratuite, bonusuri, etc).

 

12.5. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Alcooltest-Online.ro, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită fata de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare si transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii daca nu este stipulat altfel în pagina produsului.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

 

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plătii din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

14. RĂSPUNDERE

 

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

 

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (User & Parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

 

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Alcooltest-Online.ro, aceștia fiind opozabili Clienților/ Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check-boxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 

15. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

 

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători în secțiunile “Întrebări Frecvente & Răspunsuri” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

 

În momentul înregistrării unui anumit Review/ Comentariu/ Întrebare/ Răspuns pe Site, Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest Conținut.

 

Fiecare Utilizator/ Client/ Cumpărător, în momentul înscrierii unui Review/ Comentariu/ Întrebare/ Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 

- să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
- să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
- să utilizeze un limbaj corespunzător, ne-ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/ Client/ Cumpărător;
- să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Întrebări Frecvente și Răspunsuri”, si orice Review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;
- să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne-înșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
- să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

- să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
- să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
- să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  Vânzător sau să înscrie Review-uri/ Comentarii/ Întrebări/ Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
- să nu utilizeze Review-ul/ Comentariul/ Întrebarea/ Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

 

Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review,  Utilizatorul/ Clientul/ Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a  Rating-ului general.

 

Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli :
-    fișierele încărcate  vor conține imagini și/sau videoclipuri  care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
-    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți,  limbaj licențios  sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;
-    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
-    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul;

-    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri de nici un fel.

 

 

Când un Review/ Comentariu/ Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/ Client/ Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

 

In cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/ Clientului/ Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/ Comentarii/ Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și Răspunsuri ale Clienților” și “Review-uri”.

 

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului: http://www.alcooltest-online.ro/reclamatii-sesizari. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

16.1. Alcooltest-Online.ro este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul xxxxxxxxxx.

 

16.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Alcooltest-Online.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 

16.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/ Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/ Cumpărătorului.

 

16.4. Prin completarea datelor în formularul de Creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Alcooltest-Online.ro, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul xxxxxxxxxx, și își dă acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Alcooltest-Online.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Alcooltest-Online.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Alcooltest-Online.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

 

16.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str. George Călinescu nr. 5, bl. AN45, ap. 40, Oradea, județul Bihor, Romania, în atenția SC DARI TEHNOLOGIES SRL, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

 

16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: str. George Călinescu nr. 5, bl. AN45, ap. 40, Oradea, județul Bihor, Romania, în atenția SC DARI TEHNOLOGIES SRL, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

16.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
16.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
16.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

16.8. De asemenea, Alcooltest-Online.ro poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

 

16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca persoanele juridice cu care Alcooltest-Online.ro a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit și să le transmită în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.

 

16.10. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

17. FORȚA MAJORĂ

 

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, înafara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

 

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Alcooltest-Online.ro și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Oradea.